სიუჟეტი – სოფლად მცხოვრები ქალები

ქალები აჭარის სხვადასხვა სოფლებიდან. მათი შეხედულებები, ფიქრები და პრობლემები.
იხილეთ “თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის” სიუჟეტი ამ თემაზე, რომელიც ხელმისაწვდომია სმენადაქვეითებული მაყურებლებისთვისაც ჟესტური ენის თარგმანით.
სიუჟეტი მომზადებულია “დემოკრატიული იდეების განვითარების” პროექტის ფარგლებში, ამერიკული ფონდის “ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის” [NED] მხარდაჭერით.

[kad_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=i5YUKKRg0Hk&feature=youtu.be” width=640 height=360 ]