სიუჟეტი-მოსწავლე და მასწავლებელი დღეს

ჩვენი სიუჟეტის თემა ეხება დღევანდელ რეალობაში მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს შორის არსებულ დამოკიდებულებებს. ამ თემაზე გულწრფელ საუბარს ბევრი რესპოდენტი ერიდება, თუმცა არიან ისეთებიც ვინც პრობლემებზე ღიად საუბრობს.
სიუჟეტი მომზადებულია პროექტის “დემოკრატიული იდეების განვითარება” ფარგლებში, NED-ის მხარდაჭერით.

[kad_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=IElXPysuLuE” width=640 height=360 ]