სიუჟეტი – სმენადაქვეითებულთა პრობლემები და შესაძლებლობები აჭარაში

posted in: რეპორტაჟი | 0

როგორია სმენისა და მეტყველების შეზღუდვის მქონე მოქალაქეების ყოველდღიურობა აჭარაში? რა პრობლემებს აწყდებიან ისინი? აქვთ თუ არა განათლების მიღების და დასაქმების შესაძლებლობა?როგორია სმენისა და მეტყველების შეზღუდვის მქონე მოქალაქეების ყოველდღიურობა აჭარაში? რა პრობლემებს აწყდებიან ისინი? აქვთ თუ არა განათლების მიღების და დასაქმების შესაძლებლობა?
ამ კითხვებზე პასუხებს იხილავთ სიუჟეტში, რომელიც ჟესტური ენის თარგმანსაც შეიცავს.
ჩვენი სიუჟეტის მთავარი პერსონაჟია პალინა ჯაღათაშვილი, ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება დაძლიო არსებული დაბრკოლებები.

ავტორები: ელზა ლემსაძე, ქეთი ადეიშვილი.

სიუჟეტი მომზადდა \”თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის\” მიერ, პროექტის \”ახალგაზრდებში დემოკრატიული იდეების პოპულარიზაცია\” ფარგლებში, NED-ის დაფინანსებით.