უკანონო ნაგავსაყრელი

posted in: მულტიმედია | 0

ქობულეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე წლებია, რაც არსებობს უკანონო ნაგავსაყრელი. მერიას ზუსტად არ აქვს ინფორმაცია, თუ ვინ შეიძლება იყოს აღნიშნული ფაქტის წარმომქმნელი. 2020 წლის პირველ კვარტალში, მერია გარემოსდაცით ორგანიზაცია CENN-თან ერთად უზრუნველფოფს ნარჩენის გადატანას და შესაბამისი სამუშაოების ჩატარებას.

გადაცემა მომზადებულია პროექტის „დემოკრატიული იდეებისა და ღირებულებების პოპულარიზაცია აჭარაში“ ფაგლებში, რომელიც ხორციელდება ამერიკული ფონდის – (NED) მხარდაჭერით.