გაზეთი-მედია სკოლა

გაზეთი მომზადებული იყო  თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის პროექტის, ,,სიტყვის თავისუფლების განვითარების ხელშეწყობა აჭარაში”

ფარგლებში. პროექტი ფინანსდება  ევროკომისიის მიერ, დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ევროპული ინსტრუმენტის პროგრამის

ფარგლებში. პროექტის პარტნიორი: გაზეთი ბათუმელები

 მედია სკოლა გამოცემა