სტუდენტების დასაქმების პრობლემა აჭარაში

posted in: მულტიმედია | სტატია წაკითხულია 239-ჯერ

გადაცემაში ვსაუბრობთ სტუდენტების დასაქმების  მხრივ არსებულ პრობლემებზე აჭარის რეგიონში.  

არის  თუ არა  ქართულ  რეალობაში  სტუდენტების  დასაქმების  პრობლემა?  აქვს  თუ  არა  სახელმწიფოს შესაბამისი  მიდგომა ამ  საკითხზე  და   როგორია სხვა ქვეყნების  გამოცდილება?

წამყვანი: თამარ  წულაძე

სტუმრები: პოლიტიკურ  მეცნიერებათა  მაგისტრი – კობა  ჯუმუშაძე; ბათუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სტუდენტი – კახა  გურგენიძე

გადაცემა  მომზადდა   ამერიკული  ფონდის  ნედის (NED) დაფინანსებით  პროექტის   ფარგლებში  „დემოკრატიული  იდეების  განვითარება“.