გამოხატვის თავისუფლება აჭარაში

როგორ იყენებს გამოხატვის თავისუფლებას საზოგადოება და როდის ცდება ეს უფლება საზღვრებს.
სიუჟეტში თქვენ იხილავთ აჭარაში სხვადასხვა დროს განვითარებული მოვლენებისა და ფაქტების შეფასებას.

ავტორი: სალომე ფუტკარაძე.
სიუჟეტი მომზადებულია პროექტის “დემოკრატიული იდეების განვითარება” ფარგლებში, NED-ის მხარდაჭერით.