პოპულარული და მილევადი პროფესიები

posted in: დისკუსია | 0

21 მაისს 16:00 საათზე, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის სასწავლო ცენტრში „თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის“ ორგანიზებით, გაიმართა დისკუსია თემაზე: პოპულარული და მილევადი პროფესიები.21 მაისს 16:00 საათზე, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის სასწავლო ცენტრში „თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის“ ორგანიზებით, გაიმართეა დისკუსია თემაზე: პოპულარული და მილევადი პროფესიები.
მოდერატორი: სალომე ფუტკარაძე
მომხსენებლები: მარიამ ბეზარაშვილი, დასაქმების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე.
ნათია ლაბაძე, ბათუმის საზღვაო აკადემიის სტუდენტი (გემწამყვანი)
თათია სინაურიძე შპს არიესის მენეჯერი.
დისკუსია მზადდება „თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის“ პროექტის ფარგლებში „ახალგაზრდებში დემოკრატიული იდეების პოპულარიზაცია“.
პროექტი ხორციელდება „დემოკრატიის მხარდამჭერი ნაციონალური ფონდის“ (NED) მხარდაჭერით.