მულტიკულტურა

მულტიკულტურა

posted in: მულტიკულტურა | სტატია წაკითხულია 203-ჯერ

პროექტის “მულტიკულტურული ინტეგრაცია აჭარაში” ფარგლებში შეიქმნა ბენდი “ერთად”, რომლის მონაწილე სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის ხელოვანებს საშუალება ჰქონდათ ერთად დაემუშავებინათ მათი ეროვნული მუსიკალური კომპოზიციები.

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ვიდეო, რომელიც შექმნილი მუსიკალური კომპოზიციის ფონზე ასახავს ეროვნული უმცირესოებების კულტურულ თავისებურებებს.

პროექტს “მულტიკულტურული ინტეგრაცია აჭარაში”, ახორციელებს “თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი”.

პროექტის  მიზანია, აჭარის მუნიციპალიტეტებში (ქალაქ ბათუმის, ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევის და ხულო) სხვადასხვა ეროვნული უმცირესობების კულტურულ თავისებურებების წარმოჩენა / პოპულარიზაცია. სხვადასხვა ეთნიკური თუ რელიგიური ჯგუფების ინტეგრაცია თანამედროვე სოციუმში.