პლაგიატი

-რამდენად დიდი პრობლემაა პლაგიატი.
– როგორი რეალობა გვაქვს მედიასა და იუმორში.
– როგორ ებრძვიან მას საგანმანათლებლო სივრცეში.

სიუჟეტი მომზადებულია „სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის“ პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს „თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი“, ამერიკული ფონდის „ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის“(NED) დაფინანსებით.