მიმდინარე პროექტები:

1) “ევროინტეგრაციის პროცესის გაძლიერება მოქალაქეთა ინფორმირების გზით”

დონორი: ფონდი “ღია საზოგადოება საქართველო” (OSGF)

ბიუჯეტი: 24 920 $.

ხანგრძლივობა: 2019-2020 წ

 

2) „მულტიკულტურული ინტეგრაცია აჭარაში“

დონორი: ფონდი “ღია საზოგადოება საქართველო” (OSGF)

ბიუჯეტი: 25 000 $.

ხანგრძლივობა: 2018-2019 წ

 

3) “სიტყვის  თავისუფლების მხარდაჭერა”

დონორი: “ეროვნული წვლილი  დემოკრატიისთვის” (NED)

ბიუჯეტი: 86 973 $

ხანგრძლივობა: 2017-2019

 

4) “ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა” (PITA)

პარტნიორი აჭარაში  “თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი” (IJH)

განმახორციელებელი საქართველოს  გაეროს  ასოციაცია (UNAG)

დონორი: USAID

ბიუჯეტი ყოველწლიურად 13 000 $

ხანგრძლივობა: 2016-2020

 

5)  “ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის მონიტორინგის პროექტი”

პარტნიორი აჭარაში  “თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი”

განმახორციელებელი „საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი“ (GIPA)

დონორი: EU

ბიუჯეტი: 40 00 EU

ხანგრძლივობა: 2017-2018

 

განხორციელებული პროექტები:

1)  “მოქალაქეთა ჩართულობის  გაზრდა ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების პროცესში”

დონორი: ფონდი “ღია საზოგადოება საქართველო” (OSGF)

ბიუჯეტი: 21 050 $

ხანგრძლივობა: 2018-2019

 

2) „საქართველო ჩვენი სამშობლოა- ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება აჭარაში“   

დონორი: ფონდი “ღია საზოგადოება საქართველო” (OSGF)

ბიუჯეტი: 24 980 $

ხანგრძლივობა: 2017-2018

 

3) “ანტირუსულ  პროპაგანდასთან  ბრძოლა აჭარაში”

დონორი: USAID, EAST WEST MANAGEMENT INSTITUTE

ბიუჯეტი: 14 945 $

 

4)  “Promoting Democratic ideas and Values in Adjara”

Donor: NED  2016—2017

43 784 $

 

5) “Promotion of democratic and liberal values in the society”

Donor:  NED 2015 – 2016

39 000 $

 

6) “Promotion of democratic and liberal values in the society”

Donor:  NED – 2014-12015

33 218 $

 

7) “Promotion of public and youth inclusion in the democratic processes”

Donor:  NED – 2013-2014

33 218 $

 

8) “Development/Promotion of the Democratic Ideas in the Society and Youth” 

Donor: NED –2012-2013

29 470 $

 

9) Development of the Democratic Ideas”

Donor:  NED -2011-2012

39 000 $