გავაკეთოთ სწორი არჩევანი

posted in: სიახლე | 0

ირაკლი მიქელაძე არჩევნები საზოგადოების ერთ-ერთი უძველესი ინსტიტუტია, საქართველოს მოქალაქეები ადგილობრივი მნიშვნელობის საქმეებს აწესრიგებენ თვითმმართველობის მეშვეობით, სახელმწიფო სუვერენიტეტის შეულახავად. მე ვარ საქართველოს მოქალაქე და ჩემი ვალია (მე ასე მიმაჩნია) წავიდე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, ანუ ავირჩიო ჩემი წარმომადგენელი ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობით და … Continued

,,51-ე აუდიტორია”: პრაქტიკული კურსი ბეჭდვით მედიაში

posted in: სიახლე | 0

2005-2006 წწ. სასწავლო, პრაქტიკული კურსი ბეჭდვით მედიაში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტები: საგაზეთო სტატიების მომზადება; გაზეთის დაკაბადონება. პროექტის ფარგლებში სტუდენტების მიერ მომზადებული საგაზეთო სტატიები იბეჭდება A3 ფორმატით 2 ფურცელზე სახელწოდებით “51-ე აუდიტორია“. გამოცემა … Continued