“თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი” ფონდი “ღია საზოგადოება საქართველოს” მხარდაჭერით  2018 წლის თებერვლიდან ახორციელებს  კიდევ ერთ პროექტს, „მულტიკულტურული ინტეგრაცია აჭარაში“, რომლის მიზანია აჭარის მუნიციპალიტეტებში (ქალაქ ბათუმის, ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევის დაა ხულო) სხვადასხვა ეროვნული უმცირესობების კულტურული თავისებურებების წარმოჩენა / პოპულარიზაცია, რელიგიური ჯგუფების ინტეგრაცია თანამედროვე სოციუმში.

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში კვლავ განაგრძნობს მუშაობას ტოლერანტთა კლუბი.