სტუდენტური  დისკუსიები  იმართება   სხვადასხვა  მუნიციპალიტეტში    ახალგაზრდების  მონაწილეობით  და  მიზნად  ისახავს  დემოკრატიული  იდეების  პოპულარიზაციას.