პროექტი “ევროინტეგრაციის პროცესის გაძლიერება მოქალაქეთა ინფორმირების გზით” ხორციელდება ფონდი “ღია საზოგადოება საქართველოს” მხარდაჭერით.

პროექტი დაიწყო 2019 წლის იანვარში და დასრულდება 2020 წელს.

მისი  მიზანია საჯარო დისკუსიების ციკლით, ანალიტიკური სტატიებითა და საგანმანათლებლო აქტივობებით ევროინტეგრაციის პროცესის გაძლიერება, ერთი მხრივ მოქალაქეთა ინფორმირებით ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესახებ და მეორე მხრივ იმ მოვლენების გაცნობით, რაც ნათლად და ცალსახად ადასტურებს საქართველოს ისტორიულ ევროპულ არჩევანს და ევროპის ინტერესს საქართველოსადმი.

ამოცანები

  • აჭარის რეგიონში ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების პროცესის მონიტორინგის გაზრდა;
  • მოსახლეობის ცნობიერების  ამაღლება ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პროცესზე,  კერძოდ   ევროკავშირის გამოცდილების,   მოთხოვნებისა  და   სტანდარტების შესახებ ინფორმირებით,  შემდეგ სფეროებში:  გარემოს  დაცვა,  განათლება,  მომხმარებელთა უფლებები, სოფლის მეურნეობა,  სურსათის უვნებლობა;
  • საგანმანათლებლო სივრცეში ევროინტეგრაციის გააზრება მოსწავლეებისა და მასწავლებლების უშუალო მონაწილეობით, ასოცირების ხელშეკრულების ძირითადი  არსისა და  სიკეთის  შესახებ ინფორმირების  გაზრდით;
  • საქართველოს ევროპული მისწრაფებისა და ევროპის საქართველოსადმი ინტერესის შესახებ ინფორმირება.

 

პროექტის  პარტნიორები  არიან:

გაზეთი “ბათუმელები”

ილია ჭავჭავაძის სახელობის ბათუმის №1 საჯარო სკოლა