მარტის თვის საინფორმაციო ბიულეტენი

posted in: სიახლე | სტატია წაკითხულია 761-ჯერ

გაეცანით მარტის თვის საინფორმაციო ბიულეტენს.

“სიტყვის თავისუფლების  მხარდაჭერის”  პროგრამის ფარგლებში მომზადდა:

პროექტი მოქალაქეთა  ჩართულობის  გაზრდა  ასოცირების ხელშეკრულების  შესრულების პროცესში”

 პროექტი მულტიკულტურული ინტეგრაცია  აჭარაში“:

“ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის  პროგრამა” (PITA)